Prehrana i interdisciplinaran pristup stručnjaka specijalista

Prehrana i interdisciplinaran pristup stručnjaka specijalista

Click here to change this text

Briga o prehrani danas je potreba svakog čovjeka, a ne pomodarstvo.Od osnivanja, pa sve do danas, magistar Nenad Bratković neprestano radi s velikim brojem klijenata, ne samo iz Hrvatske, već iz cijelog svijeta (Irska, Njemačka, Luksemburg, Srbija, BiH, Švicarska, Australija, Ukrajina), vodeći ih kao osobni nutricionist do željenih rezultata i objektivnog mjerljivog poboljšanja zdravstvenog stanja, te izvedbe na sportskim borilištima.

NutriKlinika je nutricionističko savjetovalište koje u svojem radu koristi integriran i interdisciplinaran pristup stručnjaka specijalista, a koji surađuju s magistrom Bratkovićem, sveučilišnim magistrom fitofarmacije i dijetoterapije. U svom primarnom djelovanju stavljaju naglasak na optimizaciju prehrane.

Sustavna i ciljana briga o prehrani u središtu je svih zdravstvenih smjernica i projekata, bilo onih:

·         povezanih s primarnom prevencijom bolesti

·         povezanih s liječenjem bolesti (dijetoterapija)

·         posvećenih poboljšanju kvalitete života

·         usmjerenih prema poboljšanju rezultata (sportska prehrana)

Savjetovalište djeluje od 2007. godine, od kada je mag. nutr. Bratković osnovao i vodi uz stručno djelovanje u svojem nutricionističkom savjetovalištu.

Od osnivanja, pa sve do danas, magistar Nenad Bratković neprestano radi s velikim brojem klijenata, ne samo iz Hrvatske, već iz cijelog svijeta (Irska, Njemačka, Luksemburg, Srbija, BiH, Švicarska, Australija, Ukrajina), vodeći ih kao osobni nutricionist do željenih rezultata i objektivnog mjerljivog poboljšanja zdravstvenog stanja, te izvedbe na sportskim borilištima.

Kroz kontinuirano obrazovanje u Hrvatskoj i u inozemstvu, mag. nutr. Bratković svakom klijentu jamči osoban i iskren pristup prenošenjem informacija na prepoznatljiv zanimljiv, primjenjiv i svakome jasan način.Svako savjetovanje s magistrom je individualno i personalizirano. Nudimo mogućnost dogovorenih konzultacija putem Skype-a. Putem Facabook-a i/ili putem maila možete dobiti najkvalitetnije potrebne savjete, u svakom trenu!

Uoči prvih konzultacija

1. VOĐENJE DNEVNIKA PREHRANE

Svaki klijent, po javljanju na info@nutriklinika.com na e-mail dobiva upute za vođenje evidencije svog dnevnika prehrane (neovisno o razlogu kontakta)

Optimalna evaluacija i analiza dosadašnje prehrane

Objektivno utvrđivanje trenutnog nutritivnog statusa na samim nutricionističkim konzultacijama

2. PRIKUPLJANJE POSTOJEĆE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE (ako postoji) I PROVOĐENJE CILJANIH PRETRAGA IZ KRVI (Laboratorij)

Klijent se upućuje na provođenje ciljanih pretraga iz krvi ili na dostavu postojećeg nalaza krvi.

Objektivni medicinsko-biokemijski pokazatelji mogu doprinijeti konkretnom i objektivnom razumijevanju učinka dosadašnje prehrane na postojeće zdravstveno stanje koji kontrolom omogućavaju praćenje poboljšanja tijekom kontrolnih konzultacija u pravilnom vremenskom razdoblju

3. POČETNE NUTRICIONISTIČKE KONZULTACIJE, EVALUACIJA I MJERENJE ANTROPOMETRIJSKIH POKAZATELJA

Na početnim nutricionističkim konzultacijama (trajanje od 60 minuta) provodi se:

Uzimanje anamneze prehrane

Analiza dosadašnje prehrane

Određivanje nutritivnog status

Mjerenje antropometrijskih parametara (medicinski validiranim kaliperom i uređajem-metodom bioelektrične impedancije)

Određivanje stupnja uhranjenosti

Nutricionistička interpretacija objektivnog zdravstvenog stanja (nalaz liječnika i laboratorija)

Kondicijski status dobiven od stručnjaka kineziologa (ciljana edukacija o prehrani prema edukaciji)

4. IZRADA INDIVIDUALIZIRANOG PROGRAMA PREHRANE

Prema dobivenim parametrima, stručnjaci NutriKlinike pristupaju izradi programa i protokola prehrane, sa ili bez dodataka prehrani.

5. PRIMJENA CILJANOG PROGRAMA PREHRANE UZ STALNU PODRŠKU

Pravilno i uspješno provođenje programa prehrane (dijetoterapije ili protokola sportske prehrane) klijentu je osigurno kroz sustav praćeja i stručne podrške od strane stručnjaka NutriKlinike.

6. KONTROLA PRAĆENJA

Nakon određenog vremenskog razdoblja primjene, ostvarujemo kontakt radi kontrolnih konzultacija i i evaluacije.

7. VREDNOVANJE POSTIGNUTIH IZMJERENIH REZULTATA

Promjena prehrane i primjenjena ciljana strategija prehrane, rezultira s konkretnim učincima, koji se potom vrednuju i određuju se sljedeći ciljevi do optimalnih rezultata.