Europski dan svjesnosti o antibioticima!

Europski dan svjesnosti o antibioticima!

Jeste li znali?

Otpornost na antibiotike (antimikrobna rezistencija – AMR) je u današnje vrijeme postala ozbiljna prijetnja javnom zdravlju. Povećanjem broja multirezistentnih bakterija je povezano s nizom čimbenika, među kojima je najvažniji prekomjerna i neopravdana uporaba antibiotika. Samom činjenicom da na raspolaganju nema puno novih antibiotika, javlja se sužavanje terapijskih mogućnosti.

Europska unija je prepoznala problem otpornosti bakterija na antibiotike, te proglasila 18. Studeni Europskim danom svjesnosti o antibioticima. Ovaj dan je uveden s namjerom da se šira javnost upozna sa širenjem otpornosti bakterija  na antibiotike, uz prigodne skupove i javne kampanje koje promiču svijest o problemu otpornosti bakterija na antibiotike. Potrebno je  podići razinu znanja o ispravnom uzimanju antibiotika te sačuvati učinkovitost ovih dragocjenih lijekova za ciljane zdravstvene probleme.