Poliklinika Holistera

Poliklinika Holistera

Ljekarne RIZK u suradnji s vanjskim partnerima svakog vam tjedna donose nove i edukativne članke. Ovog tjedna predstavljamo novog vanjskog partnera, Polikliniku Holistera.

O poliknilici

Poliklinika Holistera vodi se holističkim pristupom liječenja pacijenata. Rad se temelji se na postizanju ravnoteže zdravog organizma, poboljšavajući imunološki sustav i uklanjajući čimbenike koji blokiraju rad imunološkog sustava. Poliklinika Holistera pomaže vam da vratite svome tijelu izgubljeni sklad. Time se vaše tijelo dovodi u optimalno stanje gdje će se učinkovitije moći boriti protiv bolesti koja ga muči. Ljekovitu sposobnost vašeg tijela pojačavamo intenzivnom detoksikacijom, hranjivim tvarima i opskrbom elemenata u tragovima koji potiču normalnu staničnu regeneraciju. Protokoli koje provodimo temelje se na iskustvu holističke i komplementarne medicine u kombinaciji s individualno prilagođenim programima. Ono što ovaj pristup čini posebnim jest to što se liječi cijeli pacijent, a ne samo bolest. Rezultat ovog integrativnog pristupa je prilagođeni protokol liječenja za jedinstvene fizičke, biološke i osobne potrebe. Njihov holistički pristup razmatra sve što utječe na vaše zdravlje, uključujući vašu prehranu, način života i način razmišljanja. Pomoću integrativne medicine dobivate znanstveno podržane terapije koje je vaš liječnik odabrao za liječenje vašeg stanja. Pacijenti imaju pravo na cjelovite i detaljne informacije u svakom trenutku, kao i na brižnu podršku.
PRIMUM NIL NOCERE (lat. prvo, ne štetiti)- uče nas na Medicinskom fakultetu- nijedan liječnik ne smije štetiti pacijentu – bilo kroz terapiju bilo kroz opravdanje da namjeravani učinak ima nepoželjne nuspojave. Zbog toga je naša terapija nježna, sigurna, netoksična, prilagođena vašim potrebama za najboljom mogućom kvalitetom života te takva da poboljšava stanje cjelokupnog organizma i vama olakšava borbu protiv bolesti.

Doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj

Doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj diplomirala je 1996.god, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prvom roku generacije 6-godišnjeg studija. Provela je dvije godine kao liječnik na terenu u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć, a nakon 5-godišnje specijalizacije 2004.god je stekla naziv specijalista dječje kirugije. 2006. je obranila znanstveni magisterij, 2011. doktorsku disertaciju, od 2015. je znanstveni suradnik na Medicinskom fakultetu u Zagrebu,  a 2019. je stekla titulu naslovnog docenta  na Katedri za kirurgiju, Fakulteta za dentalnu medicinu Sveučilišta u Osijeku. Stručnu edukaciju stekla je u mnogobrojnim bolnicama diljem zemlje i svijeta, od kojih su najvažnije bile Univerzitetska klinika u Hamburgu (Njemačka), Cincinnati Children’s Medical Center (SAD), Johns Hopkins University (SAD), Norwich University Hospital i Great Ormond street Hospital (Velika Britanija). Objavila je velik broj stručnih i znanstvenih radova, od kojih je 10ak indeksirano u Current Contentu. Bogato kirurško iskustvo, posebno iz novorođenačke kirurgije i dugogodišnji rad s djecom, na poseban su način oplemenili njen rad i omogućili trajnu mogućnost savjetovanja i edukacija roditelja iz područja dječje medicine, rada s bebama i prevladavanju tegoba s kojima se svakodnevno nose.

Bacc. med. tech. Irena Kaurinović

 Bacc. med. tech. Irena Kaurinović završila je 1995. Školu za medicinske sestre Vinogradska, a 2007. god. Studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. Od 1995. radila je na Zavodu za abdominalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava kao odjelna sestra. Tijekom radnog staža sudjelovala je na brojnim edukacijama u zemlji i inozemstvu, aktivno sudjelovala na kongresima sa stručnim i znanstvenim radovima, te kao mentor vježbovne nastave radila sa studentima na nekoliko studija sestrinstva (Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu, Katoličko Sveučilište i Sveučilište Sjever). Zadnjih desetak godina obnašala je funkciju Glavne sestre Zavoda za abdominalnu kirurgiju, odnosno kasnije Odjela za hepatobilijarnu kirurgiju.
 Ljekarne #RIZK svakog tjedna donose nove i informativne članke u suradnji s vanjskim partnerima. Pratite naše blog objave i čitajmo se i dalje!